Co to jest szpiczak mnogi

Co to jest szpiczak mnogi
Szpiczak mnogi jest złośliwym nowotworem hematologicznym polegającym na proliferacji atypowych plazmocytów, które często doprowadzają do trwałego uszkodzenia kości, nerek oraz innych narządów.
Szpiczak jest chorobą na którą cierpi około 750.000 osób na całym świecie. W ostatnim czasie obserwujemy stały wzrost liczby zachorowań na szpiczaka i aktualnie liczba pacjentów w naszym kraju szacowana jest na około 10.000 osób. Szpiczak mnogi dotyka najczęściej osoby w szóstej i siódmej dekadzie życia ale może on wystąpić w każdym wieku. W okresie ostatnich 10 lat średnia długość życia pacjentów znacznie się wydłużyła (przynajmniej się podwoiła), między innymi dzięki lepszej diagnostyce oraz wprowadzeniu nowych leków, a także terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego.
Według wielu poglądów szpiczak mnogi jest aktualnie traktowany jako choroba przewlekła. Chorzy mają szanse żyć z tym nowotworem, jednak potrzebują ogromnej pomocy i wsparcia. Pacjenci muszą się poddać długiej terapii z wykorzystaniem wielu specjalistycznych procedur. Szpiczak mnogi jest jednocześnie chorobą bardzo złożoną a leczenie jej wymaga dużej wiedzy medycznej, doświadczenia oraz współpracy interdyscyplinarnej licznych specjalistów. Diagnostyka i terapia szpiczaka mnogiego wymaga współpracy i współdziałania lekarzy z różnych dziedzin medycyny począwszy od specjalistów medycyny rodzinnej, internistów, hematologów, kończąc na neurologach, ortopedach i neurochirurgach;

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka
W 2008 roku w Krakowie została założona “Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka”, której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem mnogim oraz niesienie pomocy chorym z tym nowotworem. Ideę powołania Fundacji poparło wielu znamienitych specjalistów zajmujących się diagnostyka i leczeniem szpiczaka mnogiego. Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka jest organizacją pożytku publicznego;

Najważniejszy cel
Z uwagi na specyfikę tego nowotworu oraz systematyczny wzrost liczby zachorowań najważniejszym celem jaki postawiła sobie Fundacja jest zorganizowanie, wyposażenie oraz finansowanie ośrodka diagnostyki i leczenia szpiczaka mnogiego: “Centrum Leczenia Szpiczaka;
Jesteśmy przekonani, że istnieje pilna potrzeba zorganizowania specjalistycznego ośrodka, który zająłby się pacjentami ze szpiczakiem w sposób kompleksowy od chwili rozpoznania i dalej podczas długotrwałej indywidualnej terapii.
Mamy marzenie, aby w przyszłym „Centrum Leczenia Szpiczaka” współpracowali ze sobą: hematolodzy, interniści, nefrolodzy, radioterapeuci, ortopedzi, neurochirurdzy, neurolodzy, rehabilitanci, psycholodzy oraz osoby innej specjalności na rzecz i dla chorych ze szpiczakiem mnogim. Pacjent będzie podmiotem, wokół którego zostaną skupieni liczni specjaliści celem prowadzenia najnowocześniej terapii tego złożonego nowotworu.

Aby Centrum Leczenia Szpiczaka mogło powstać i sprawnie funkcjonować potrzebujemy Państwa wsparcia. Bardzo prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w naszych śmiałych planach oraz aktywny udział w budowaniu Centrum Leczenia Szpiczaka. Każdy przejaw Państwa pomocy, będzie krokiem naprzód i zbliży nas do najważniejszego celu, jakim jest prowadzenie najbardziej optymalnej terapii, a być może osiągnięcie całkowitego wyleczenia nowotworu.

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Artur Jurczyszyn

PREZES „FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”
www.szpiczak.org

Comments are closed.